การทรงตัวและการเคลื่อนที่ การเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูง เพราะคนไหนที่มีสามารถและชำนาญก็จะกลายเป็นนักกีฬาฝีมือดี ซึ่งเป็นที่ต้องการในวงการกีฬาฟุตบอลแถมยังมีค่าตัวที่แพงด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย และมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส