การทรงตัวและการเคลื่อนที่

การเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูง เพราะคนไหนที่มีสามารถและชำนาญก็จะกลายเป็นนักกีฬาฝีมือดี ซึ่งเป็นที่ต้องการในวงการกีฬาฟุตบอลแถมยังมีค่าตัวที่แพงด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย และมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส

การทรงตัวเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกจะต้องฝึกให้เกิดความชำนาญ เพราะว่าในการเล่นฟุตบอลจะต้องมีการเคลื่อนที่และใช้เท้าทั้งสองเล่นลูกตลอดจนร่างกายส่วนอื่นๆ อีก อาจเรียกว่าได้ว่าใช้ทุกส่วนของร่างกายใช้เล่นฟุตบอล ยกเว้นผู้รักษาประตูที่ใช้ฟุตบอลจากมือ ถ้าในการทรงตัวไม่ดีย่อมเกิดปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อสุขภาพ และสมรรถภาพของการเคลื่อนไหว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อการฝึก แต่สิ่งสำคัญที่ผู้เล่นควรฝึกหัดก็คือ การฝึกท่าของการทรงตัวและจังหวะของการใช้เท้าทั้งบนพื้นดินและในอากาศ การวิ่งของแบบฟุตบอล และในการวิ่งแบบซิกแซ็ก ซึ่งจะเป็นท่าฝึกที่ทำให้ผู้เล่นได้มีการทรงตัวที่ดีขึ้น นอกจากนี้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทั้งจากด้านซ้ายและขวา แล้วถอยหลังเป็นสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการฝึกปฏิบัติ กล่าวคือ การฝึกโล้น้ำหนักตัวไปสู่ทิศทางที่จะเคลื่อนที่ออกไป โดยอย่าให้ถลำเกินกว่าเท้านำ แล้วใช้ตาจับอยู่ที่ลูกบอลตลอดเวลา และการฝึกเคลื่อนเท้าที่อยู่ในทิศทางที่จะเคลื่อนที่นำไปก่อนแล้วจึงเคลื่อนเท้าอีกข้างหนึ่งตามไปโดยรวดเร็วเท้าจะต้องไม่ยืนชิดกัน

การฝึกทรงตัวและการเคลื่อนที่นี้จะช่วยให้ผู้เล่นทรงตัวได้ดีไม่เซไปมาและช่วยลดการบาดเจ็บจากการล้มด้วย เพราะถ้าผู้เล่นทรงตัวไม่ดีและเคลื่อนที่ได้ไม่เท่าที่ควร ก็จะทำให้ผู้เล่นเสียเปรียบคู่แข่งขันและเป็นอุปสรรคต่อคนในทีมได้

การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในและด้านนอก

การเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีประโยชน์และช่วยลดปัญหาสังคมให้น้อยลง สามารถเล่นได้ทั้งทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำกัดอายุ อีกทั้งยังเป็นการระบายอารมณ์ได้ดีในอีกทางหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ผู้เล่นไม่เครียดและจะมีแต่ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นการเล่นฟุตบอล SBO มีวิธีการเตะอยู่หลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่ท่าง่ายๆไปจนถึงท่าระดับยาก ในการเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในและด้านนอกเป็นการเตะขั้นพื้นฐานที่ผู้เล่นมือใหม่ทุกคนจะได้เรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะในการเตะดังนี้

1. การเตะบอลด้วยข้างเท้าด้านใน เป็นการส่งบอลโดยเท้าด้านใน มีส่วนให้ผู้ส่งมีขอบเขต หรือพื้นที่มากมาย เมื่อต้องการที่จะเตะส่งลูกด้วยเท้าด้านใน ให้ใช้ส่วนของเท้าด้านในระหว่างโคนหัวแม่เท้ากับกระดูกข้อเท้า โดยให้มีส่วนของเท้าเพียงเล็กน้อยที่สัมผัสกับส่วนล่างของลูกบอล การเตะแบบนี้จะทำให้ลุกกลิ้งไปได้ง่าย

2. การเตะบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก เป็นการวางเท้าหลักของผู้เล่นไว้ด้านข้าง และค่อนไปข้างหลังเล็กน้อย แล้วหักข้อเท้าลงจนส่วนข้างเท้าด้านนอกขนานผ่านตัดลูกบอลไปตามแนวทิศทางที่จะส่งลูกบอลไปการเตะบอลในสองลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้การเตะด้วยเท้าด้านใน เพราะว่าการเตะเท้าแบบนี้จะแตะได้ง่ายและคนส่วนใหญ่จะถนัดกัน ส่วนการเตะในลักษณะที่สองนักกีฬาที่มีความชำนาญจะนิยมนำมาใช้ในการแข่งขัน