ประโยชน์ของการเล่นเทนนิส

  กีฬาเทนนิสถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้  กีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่เปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน การเล่นกีฬาเทนนิสมีประโยชน์เหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆ หากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหากีฬาที่ให้ทั้งความสนุกและคุณประโยชน์ต่อร่างกายในเวลาเดียวกัน เราขอแนะนำกีฬาเทนนิสเลยค่ะ

เทนนิสเป็นกีฬาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายด้าน ในส่วนของประโยชน์ต่อร่างกายนั้น เทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ส่วนใหญ่กล้ามเนื้อของร่างกายจะได้รับการบริหารเป็นอย่างดี ถ้าหากเล่นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ระบบภายในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การไหลเวียนของโลหิตจะดีขึ้น ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อทำงานประสานงานกันเป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพ หรือการใช้ชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่ว และฉับไวมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญการเล่นกีฬาเทนนิสจะทำให้ร่างกายมีสัดส่วนและทรวดทรงที่สวยงาม

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางด้านสังคม การเล่นเทนนิสจะทำให้ผู้เล่นเกิดคุณธรรม ทำให้เกิดความเสียสละ ซื่อสัตย์ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หากผู้เล่นปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดจะทำให้ติดเป็นนิสัยและนำไปปฏิบัติต่อสังคมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี สังคมก็จะพบแต่คนที่รู้จักให้อภัย มีน้ำใจ และมีสัมพันธภาพที่ดี ดังนั้นการเล่นกีฬาจึงเป็นสาเหตุให้สังคมนั้นสงบสุขมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์ในการเล่นเทนนิสS

เทนนิสเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกีฬาที่ได้ฝึกสรรถภาพทางร่างกายทุกสัดส่วน อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะ ไหวพริบ ในการเอาชนะคู่ต่อสู้อีกด้วย สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบกีฬาเทนนิสอยู่แล้ววันนี้เรามีคุณประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทนนิสมาฝากกันเช่นเคย หากใครสนใจติดตามข้อมูลกันได้เลย

กีฬาเทนนิส นอกจากจะช่วยฝึกสมรรถภาพทางร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ด้านอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ประโยชน์ทางด้านจิตใจและสติปัญญา ในการเล่นเทนนิสต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะการเล่นหรือแข่งขัน เนื่องจากการเล่นเทนนิสเป็นการเล่นที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องทำอย่างรวดเร็วเช่นกัน  การเล่นเทนนิสจะช่วยให้คุณตัดสินใจที่เด็ดขาด รวดเร็ว และมีเหตุผล ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีทั้งแผนรุกและแผนรับ การปฏิบัติตนตามแผนและการแก้ไขปรับปรุงแผนการเล่นอยู่เสมอ เป็นการส่งเสริมในการฝึกใช้สมองอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ นอกจากนี้การเล่นเทนนิสยังทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินช่วยผ่อนคลายความเครียด ส่งเสริมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนและมีความพยายาม

นอกจากนี้การเล่นเทนนิสยังมีประโยชน์ทางด้านอารมณ์ การเล่นเทนนิสจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาผู้เล่นจะเอาแต่ใจหรือใช้อารมณ์ไม่ได้ ถ้าหากทำผิดกติกาก็จะถูกลงโทษทันที การเล่นตามกติกาจะช่วยให้ผู้เล่นรู้จักระงับอารมณ์ ฝึกให้เป็นคนมีอารมณ์ที่สุขุมเยือกเย็น เป็นคนมีเหตุผล เมื่อประสบกับสิ่งที่ทำให้อารมณ์เสียก็สามารถควบคุมหรืออดกลั้นไว้ได้ เพราะในการใช้ชีวิตจริงก็ต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆนานาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการเล่นกีฬาจะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้แยบยลยิ่งขึ้น